O projekcie

W projekcie ‘Moje doświadczenie dziś moim atutem w przyszłości’ realizowanym przez Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu od IX 2016 do VI 2018r. biorą udział uczniowie z klas II oraz III  w zawodzie fototechnik, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik obsługi  turystycznej, technik żywienia i  usług gastronomicznych  jak również, po raz pierwszy, grupa uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z kierunku kucharz oraz cukiernik. Wszyscy uczniowie po raz pierwszy uczestniczą w stażu zagranicznym. Projekt jest finansowany z programu POWER, a realizowany jest na zasadach programu Erasmus+.

Celem trzytygodniowych praktyk w Youghal oraz w Mallow w Irlandii jest zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienie  kwalifikacji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii i metod pracy, zwiększenie mobilności oraz zdolności do uzyskania i utrzymania w przyszłości zatrudnienia na trudnym lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. Równie ważnym celem jest doskonalenie znajomości języka angielskiego, w tym branżowego, oraz zawarcie międzynarodowych znajomości do czego niewątpliwie przyczyni się fakt, że uczniowie są zakwaterowani u rodzin irlandzkich. Ponadto, co nie mniej ważne, projekt ma pomóc uczestnikom lepiej radzić sobie ze stresem, rozwijać samodzielność, odpowiedzialność  i wiarę we własne możliwości.

Uczniowie odbywają praktyki w firmach o ugruntowanej pozycji w środowisku lokalnym co zostanie potwierdzone referencjami oraz certyfikatem Mobility Pass.

Pobyt na Zielonej Wyspie realizowany będzie w 2 terminach: 04.07.2017-25.07.2017 (gr. foto-rekl.-hot.turyst.) oraz w styczniu / lutym 2018r. (gr. gastronomiczna)  we współpracy z irlandzkim partnerem Your International Training.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.